Czym jest i jakie kwalifikacje daje kurs SEP?

2 marca 2021 by Brak komentarzy

Kiedy przegląda się ogłoszenia o pracę, bardzo często można zetknąć się z wymaganiami dotyczącymi tego, że potencjalny kandydat powinien ukończyć kurs SEP. Wydaje się jednak, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, czym konkretnie jest to szkolenie i jak się odbywa. Warto rozwiać pewne wątpliwości.

Co to jest kurs SEP?

Przede wszystkim kurs SEP jest pewnego rodzaju szkoleniem nieobowiązkowym, jakie może podjąć każdy, kto ukończył osiemnaście lat. Przed uczestnikiem kursu nie stawia się poza tym jakichkolwiek wymagań, dlatego praktycznie każdy może się go podjąć. Kurs SEP dzieli się na trzy kategorie: elektryczne, gazowe i energetyczne. 

Szanse na rynku pracy

Znaczna liczba pracodawców patrzy pozytywnie na kurs SEP z kategorii elektrycznej, ale ukończenie innych także jest bardzo doceniane na rynku pracy. Ba; w niektórych branżach zaliczenie tego szkolenia jest niezbędne. 

Jak przebiega kurs SEP?

Kurs SEP może odbyć się w ciągu jednego dnia. Przez pierwszych kilka godzin kandydat bierze udział w wykładach dotyczących zagadnień z wybranej kategorii. Później odbywa się egzamin ustny, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania dyplomu, a co za tym idzie, uprawnień w danej dziedzinie. 

Ukończenie kursu SEP jest obecnie bardzo doceniane przez liczne firmy zajmujące się elektryką czy energetyką. Jeśli czujesz potrzebę, aby podnieść swoje kwalifikacje, a przy tym również pozycję na rynku pracy, będzie to świetny pomysł.