Czym jest i jakie kwalifikacje daje kurs SEP?

2 marca 2021 by Brak komentarzy

Kiedy przegląda się ogłoszenia o pracę, bardzo często można zetknąć się z wymaganiami dotyczącymi tego, że potencjalny kandydat powinien ukończyć kurs SEP. Wydaje się jednak, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, czym konkretnie jest to szkolenie i jak się odbywa. Warto rozwiać pewne wątpliwości.

Co to jest kurs SEP?

Przede wszystkim kurs SEP jest pewnego rodzaju szkoleniem nieobowiązkowym, jakie może podjąć każdy, kto ukończył osiemnaście lat. Przed uczestnikiem kursu nie stawia się poza tym jakichkolwiek wymagań, dlatego praktycznie każdy może się go podjąć. Kurs SEP dzieli się na trzy kategorie: elektryczne, gazowe i energetyczne.

Kurs SEP jest to określenie zwyczajowe. Czasami stosuje się określenie uprawnienia SEP. Kursy zawodowe prowadzące do uprawnień gazowych zaczerpnęły swą nazwę od stowarzyszenia, a mianowicie SEP, to Stowarzyszenie Elektryków Polskich.  Tak nazywa się Stowarzyszenie, które może egzaminować, a także nadawać uprawnienia w kwestii uprawnień energetycznych, wśród których znajdują się uprawnienia elektryczne, uprawnienia gazowe bądź uprawnienia cieplne.

Szanse na rynku pracy

Znaczna liczba pracodawców patrzy pozytywnie na kurs SEP z kategorii elektrycznej, ale ukończenie innych także jest bardzo doceniane na rynku pracy. Ba; w niektórych branżach zaliczenie tego szkolenia jest niezbędne.

Kursy energetyczne G1, G2 i G3 w większości przypadków trwają tylko jeden dzień oraz są złożone z trzech części. W obecnych czasach istnieje też sposobność wzięcia udział w kursie online, jest to jeszcze większym usprawnieniem w sytuacji, kiedy jesteśmy mieszkańcem niewielkiej miejscowości i musielibyśmy dojechać na kurs. Jak widać, uzyskanie kwalifikacji wcale nie jest tak trudne, jak może się wydawać. Dlatego warto zapisać się na kurs i być przed konkurencją.

Jak przebiega kurs SEP?

Kurs SEP może odbyć się w ciągu jednego dnia. Przez pierwszych kilka godzin kandydat bierze udział w wykładach dotyczących zagadnień z wybranej kategorii. Później odbywa się egzamin ustny, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania dyplomu, a co za tym idzie, uprawnień w danej dziedzinie.

Ukończenie kursu SEP jest obecnie bardzo doceniane przez liczne firmy zajmujące się elektryką czy energetyką. Jeśli czujesz potrzebę, aby podnieść swoje kwalifikacje, a przy tym również pozycję na rynku pracy, będzie to świetny pomysł.

Duża ilość osób posiada zdolności do działania w dziedzinie instalacji elektrycznych i gazowych. Rzecz jasna niezastąpiona jest specjalistyczna wiedza, a dalej wprawa. Prostsze bywa to w przypadku osób kończących przeróżne szkoły posiadające przedmioty i kierunki tego rodzaju. Są to różne technika zawodowe czy szkoły zawodowe.

Ostatnio kursy zawodowe SEP zyskują duży rozgłos. Ma to związek z tym, że jest niewiele osób, które posiadają stosowne uprawnienia SEP. Aby zatem uzupełnić dziurę na rynku, osoby interesujące się podaną dziedziną decydują się na przejście kursu SEP.

Uprawnienia gazowe – kiedy okażą się niezbędne?

Okoliczności, w których uprawnienia SEP mogą okazać się nieodzowne określa Rozporządzenie MGPiPS z dnia 28.04.2003r. w Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm. Kwalifikacje mające związek z uprawnieniami gazowymi będą potrzebne w sytuacji, kiedy będziemy chcieli eksploatować urządzenia m.in.:

  • maszyny prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
  • maszyny, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
  • maszyny elektrotermiczne,
  • urządzenia do elektrolizy,
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
  • elektryczna sieć trakcyjna,
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
  • maszyny techniki wojskowej bądź uzbrojenia,
  • urządzenia ratowniczo-gaśnicze jak też ochrony granic.

Jak widać istnieje ogrom okoliczności, w których kwalifikacje są niezbędne, a to tylko część z nich. Nie dysponując uprawnieniami niestety nie mamy możliwości przeprowadzić dużej ilości zleceń, przez co możemy uzyskać mniejsze zarobki, a także mamy większą konkurencję. W dziedzinie elektrycznej pojawia się coraz więcej firm, a duża część z nich nie ma kwalifikacji. Gdy zainwestujemy w kursy i naukę, w przyszłości zyskamy możliwość wykonywania zleceń dla klientów, do których dostęp ma tylko garstka ludzi z branży.