Jakie uprawnienia są potrzebne, aby móc świadczyć usługi wysokościowe?

24 lutego 2021 by Brak komentarzy

W niektórych sytuacjach potrzebna jest realizacja pewnych zadań na dużej wysokości. Może również pojawić się pytanie o uprawnienia osób o wykonywania tego typu prac. Przy wykonywaniu takich prac należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ są one ryzykowne. Prace wysokości realizuje się na rusztowaniach, pomostach, masztach, drabinach, kominach oraz na innych budowlanych konstrukcjach.

 Dopuszczenie do prac wysokościowych wymaga posiadania uprawnień i ukończonego kursu BHP. Każda osoba musi mieć orzeczenie lekarskie, które stwierdza, że nie ma przeciwskazań do prac na wysokościach. 

Szkolenie BHP także ma specjalistyczny charakter i odnosi się do ryzyka i niebezpieczeństwa w pracy na wysokości. Aby uprawnienie zostało wydane trzeba również zbadać stan psychofizyczny danej osoby. Tylko wtedy można realizować usługi wysokościowe. Taka praca powinna wynikać z dobrego stanu zdrowia oraz odpowiedniego spokoju. Osoba, która takie zadania realizuje musi zachować spokój między innymi w sytuacjach stresujących.

Zobacz jak robią to profesjonaliści: usługi wysokościowe warszawa