Noże tokarskie – jak wyglądają i do czego są wykorzystywane?

7 października 2021 by Brak komentarzy

Noże tokarskie jak sama nazwa wskazuje mają zastosowanie przy tokarkach, które można stosować przy skrawaniu. Noże tokarskie mają tylko jedno ostrze i za jego pomocą możemy zrobić toczenie zewnętrzne i wewnętrzne. Kształtowany materiał przeważnie jest w kształcie bryły obrotowej i za pomocą noży tokarskich możliwe jest uformowanie go na inny kształt. Oprócz toczenia przy ich użyciu można wykonać przecinanie, wcinanie, gwintowanie a także rowkowanie. Tokarki są bardzo popularnym urządzeniem do wytwarzania gwintów. Jak zbudowany jest nóż tokarski i jakie mamy jego rodzaje? Jakich jeszcze narzędzi użyjemy do robienia gwintów?

Jak zbudowany jest nóż tokarski?

Nóż tokarski zbudowany jest z dwóch elementów – roboczego i chwytowego. Część chwytowa montowana jest wprost w tokarce, część robocza za to zbudowana jest z kilku innych fragmentów i to dzięki niej możliwa jest praca noża. Jej elementem jest powierzchnia natarcia i przyłożenia, krawędź skrawająca, ostrze i naroże. Wszystkie części pełnią inne zadanie i wystarczy, że zabraknie jednej z nich i nóż nie będzie spełniał swojego zadania. Noże tokarskie zrobione mogą być ze stali szybkotnącej i wykorzystywane w takim przypadku będą do formowania stali, staliwa, żeliwa i miękkiego mosiądzu. Drugi surowiec wykonania to płytki zrobione z węglików spiekanych, dzieli się je jeszcze na rodzaj S i H i obydwa będą stosowane przy innych tworzywach.

Jakie wyróżniamy rodzaje noży tokarskich?

Noże tokarskie podzielić można uwzględniając różne wskaźniki. Przeważnie spotkać można się z podziałem według techniki kształtowania. W takich sytuacjach wyodrębniamy noże punktowe, kształtowe oraz obwiedniowe. Noże punktowe stykają się z kształtowanym przedmiotem punktowo, czyli tylko czubkiem ostrza. Noże kształtowe będą kształtowały tworzywo krawędzią ostrza, a noże obwiedniowe cechują się formowaniem za pomocą przetaczania się przez powierzchnię.

Inną metodą na grupowanie noży tokarskich będzie ze względu na ich budowę.

Rozróżniamy w takich sytuacjach noże tokarskie jednolite, składane, noże z płytką lutowaną oraz noże oprawkowe. Noże jednolite są zrobione tylko z jednego typu surowca i przeważnie jest to stal, składane za to mają wymienne płytki z węglików spiekanych. Noże z płytką lutowaną wykorzystywane są do toczenia wzdłużnego, zewnętrznego oraz wewnętrznego, ale też do przecinania oraz planowania. Noże oprawkowe za to tworzą nowe noże tokarskie, które mają niepospolite formy – promieniowe, przezieraki, wytaczaki i zdzieraki.

Za pomocą jakich narzędzi najlepiej obrabiać gwinty?

Gwinty można wykonywać na parę różnych metod. Rozróżnić możemy obróbkę za pomocą walcowania, frezowania, szlifowania, nacinania gwintownikiem, nożami stycznymi wagnera albo nacinania na tokarce.

Dostępne na rynku noże styczne wagnera są bardzo profesjonalnym oraz skomplikowanym sprzętem, mimo to przy wykorzystaniu ich obróbka przebiega bardzo szybko.

Najprostszymi sposobami jest nacinanie na gwintowniku i nacinanie gwintu narzynką. Najczęściej mogą być wykorzystywane też w przydomowych pracowniach jeśli tylko mamy odpowiednie sprzęty. Powinniśmy jednak mieć na uwadze, że na gwintowniku stworzymy jedynie gwinty wewnętrzne, a za pomocą narzynki gwinty zewnętrzne.

Źródło: Szlifmet – walcowanie gwintów