Prawodawstwo po naszej stronie

16 lutego 2021 by Brak komentarzy

Nie można jakkolwiek zaprzeczyć, że praworządność jest jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania społeczeństwa nie tylko Polski, lecz także mnóstwa innych. Praworządność zapewnia wysoką wygodę życia dla obywateli, którzy mają gwarancję tego, że różnorakie konflikty będą rozwiązywane w sposób sprawiedliwy, kryminaliści skutecznie osądzani, a na wyroki sędziów nikt nie będzie wywierał zgubnego nacisku. Rzecz jasna warto mieć świadomość, że nie są to jedyne cechy szczególne praworządności – jest ich o wiele więcej. W obecnych czasach jest to temat, który bez wątpienia należy często poruszać. Bez praworządności bowiem nasze społeczeństwo nie funkcjonowałoby przesadnie dobrze – mamy do czynienia ze swoistym fundamentem, na którym buduje się nasze państwo, nasz naród, naszą tożsamość oraz ogólny komfort codziennego funkcjonowania. Z tego powodu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić do zapoznania się z krótkim wywodem odnośnie poszczególnych cech praworządności.

Wolne media

Warto mieć świadomość, że praworządność nie ogranicza się jedynie do skutecznego działania organów sądowniczych, ale również trzeba zwrócić uwagę na różnego rodzaju kwestie czysto społeczne. Wśród nich są bez wątpienia wolne media, które powinny funkcjonować sprawnie, być niezależne i nie mogą być w żaden sposób ograniczane czy cenzurowane przez takie instytucje, jak przede wszystkim państwo. Jest to gwarancja tego, że obywatele mają dostęp do informacji z różnych źródeł, do opinii oraz reportaży niezależnych dziennikarzy. Wolność słowa jest podstawą nie tylko wolności mediów, ale również w znacznie szerszym ujęciu wspomnianej praworządności. Jeśli media są w jakikolwiek sposób atakowane lub ograniczane, to jest to zjawisko niewyobrażalnie przykre i zgubne, które godzi w praworządność, na jaką wszyscy jako obywatele bez wątpienia zasługujemy.

Wolność zgromadzeń

Następnym bez wątpienia kluczowym aspektem praworządności jest wolność do organizowania wszelkiego typu protestów, marszów oraz innych form poparcia lub sprzeciwu różnego rodzaju zjawiskom, z reguły związanych z działaniami obecnej władzy. Niezwykle kluczowe jest to, aby obywatele mogli nie tylko jeśli chodzi o wyrażanie swoich opinii, ale również manifestowania ich, niezależnie od tego, z czym się zgadzają lub nie – jest to potężny filar zarówno praworządności, jak i demokracji.

Sprawnie działająca machina urzędnicza

Żeby obywatele mogli mieć satysfakcję z pełni swoich praw oraz mieli możliwość wykonywania pewnych czynności, kluczowe są odpowiednio funkcjonujące urzędy. Wszyscy obywatele mają do czynienia z takimi właśnie instytucjami i regularnie mamy do załatwienia pewne sprawy, z którymi należy udać się do takowych – urzędnicy nie mogą być zatem skorumpowani i nikt nie może w jakimkolwiek stopniu wpływać na ich funkcjonowanie.

Równość względem prawa

Jeśli chodzi o sprawy karne czy cywilne, nikt nie może być “lepszy”. Wszyscy członkowie naszego społeczeństwa powinni przestrzegać tych samych zasad, ponosić identyczną odpowiedzialność za swoje czyny oraz otrzymywać dokładnie taki sam wymiar kary regulowany odpowiednimi kodeksami. Nie może być sytuacji, w której istnieją równi i równiejsi w kwestii prawa – jest to wtedy znaczna skaza na praworządności.

Prawo do sprawiedliwego procesu i niezależni prawnicy

Praworządność opiera się na tym, że sprawiedliwy proces oraz odpowiedni prawnik należą się każdemu, niezależnie od tego, o jaką dokładnie sprawę chodzi. W sądzie może reprezentować nas adwokat lub radca prawny z przydziału, lecz możemy zdecydować się również na wynajęcie zaufanego specjalisty w tym zakresie. Na prawników również władza nie może pod żadnym pozorem mieć wpływu, gdyż znacznie gryzie się to z ideą praworządności.

Wolne wybory

Decydowanie odnośnie skład uobecnego rządu jest jedną z podstaw zarówno demokracji, jak i praworządności. Bez wolnych wyborów nie można oznajmić, że żyje się w wolnym kraju, jeśli ten deklaruje się jako kraj demokratyczny – mówimy chociażby o Polsce. Bez wątpienia każdy prawnik to stwierdzi. W obecnych czasach trudno zwizualizować sobie komfortowe życie w kraju, w którym władza nie jest wybierana w wolnych wyborach – spójrzmy chociażby za nasze wschodnie granice i obecną sytuację chociażby na Białorusi.

Walczmy o praworządność

Nie można jakkolwiek zaprzeczyć, że praworządność to jeden z najbardziej kluczowych elementów funkcjonowania każdego państwa. Z tego powodu z tym należy troszczyć się o swoje prawa i walczyć o praworządność na wszelkie możliwe sposoby.

Źródła:

  1. kancelariaminskmazowiecki.pl